WeloveNh2

Ons Beleid

Verkiezingsprogramma Noord-Holland 2023 - 2027

Terwijl Schiphol met lange wachtrijen kampt en het vast staat op de A8, stijgt de zeespiegel. De noodklok voor het klimaat klinkt onophoudelijk. Mensen maken zich zorgen om torenhoge energierekeningen en dalende koopkracht. Personeel is voor ondernemers nauwelijks aan te slepen. Tegelijkertijd is de groep werkende armen fors. Het zijn de gevolgen van een generatie lang kiezen voor de welvaart van een kleine groep, in plaats van welzijn voor iedereen.

Crisis vraagt om actie. Niet volgend jaar, maar nu. We kunnen niet wachten. En wat doen we in Noord-Holland, als het water ons aan de lippen staat? Dijken verzwaren. Bruggen bouwen. Samenwerken. Wat hebben we daarvoor nodig? Minder focus op door wie het misgaat, meer op voor wie het beter moet. Oftewel: bestuur waarbij niet de politieke, maar de menselijke maat centraal staat. Niet de waan van de dag, maar de lange termijn.

Volt, vernieuwend, duurzaam en Europees, ook in Noord-Holland

Wat willen wij bereiken?

1

👉 Kiezen voor een duurzaam Noord-Holland

2

👉 Modern en toegankelijk

3

👉 Een nieuwe kijk op de economie

4

👉 Betrokken burgers, betrokken bestuur

5

👉 Noord-Holland, leefbaar en sociaal

6

👉 Toekomst. Made in Europe

👉 Kiezen voor een duurzaam Noord-Holland

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Het is een uitdaging die we alleen samen het hoofd kunnen bieden. Volt maakt heldere keuzes om voor 2040 klimaatneutraal te zijn. We willen de provincie tegelijkertijd weerbaar maken tegen de opwarming van de aarde, verdroging, zware regenval en een stijgende zeespiegel.

Waar zetten wij op in?

 • Een provinciale strategie voor klimaatadaptatie; flink vergroenen, effectief watermanagement en strengere bouweisen.
 • Onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, energiearmoede aanpakken, investeren in een waterstofeconomie.
 • Aanmoedigen en financieel aantrekkelijk maken van constructie nieuwe, al dan niet kleine modulaire kerncentrales.
 • Kringloop landbouw heeft onze voorkeur, intensieve veehouderij in overleg met boeren zo snel mogelijk uitfaseren.
 • Serieus kijken naar versnelde sluiting van kooksfabriek 2 van Tata Steel.
 • Afschalen van korteafstandsvluchten en versnelde ontwikkeling van Europese hogesnelheidslijnen.

👉 Modern en toegankelijk

Een leefbare provincie is voor iedereen bereikbaar. We willen een provincie zijn die slim omspringt met de beschikbare ruimte − onderweg naar een duurzame toekomst. Digitaal werken vormt een steeds belangrijker onderdeel van ons leven, met nieuwe kansen en uitdagingen. Volt wil de digitale leefomgeving menswaardig, veilig en inclusief vormgeven.

Waar zetten wij op in?

 • Digitale inclusie als basis van een moderne, toegankelijke overheid.
 • Creëren van een portefeuille digitale zaken.
 • Investeren in mobiliteitshubs, een platform voor deelmobiliteit en een nieuw tarievenstelsel voor het openbaar vervoer.
 • Fietssnelwegen naar Deens voorbeeld, een slimme spitsheffing zoals in Zweden en Frankrijk.

👉 Een nieuwe kijk op de economie

Een duurzame economie is de motor van een sterke samenleving. Hoe kunnen we economie en samenleving met ruimte voor innovatief ondernemerschap klaarstomen voor de komende decennia? Volt wil met concrete oplossingen werken aan een bruisende provincie, waarin welzijn centraal staat. Door brede samenwerking stimuleren we de economie en pakken we knelpunten zoals werkgelegenheid en infrastructuur aan.

Waar zetten wij op in?

 • Wonen is een recht, geen luxe. Inzetten op een eerlijk, sociaal en houdbaar woonbeleid.
 • Doorbreken van de impasse door een provinciale taskforce - een bouwbreekijzer, meer regionale afstemming, inzetten op een innovatieve woonmarkt, en leegstand tegengaan.
 • Betere inzet van provinciale investeringsfondsen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
 • We gaan voor een toekomstbestendige economie: circulariteit wordt de norm, inzetten op een ontziltingsincubator.

👉 Betrokken burgers, betrokken bestuur

Volt ziet de provincie als een verbindende bestuurslaag die eigen middelen heeft om haar omgeving leefbaarder, groener en innovatiever te maken. We willen de inspraak van burgers in de provincie beter organiseren − wat ons betreft essentieel voor een goedwerkende democratie.

Waar zetten wij op in?

 • Een bureau voor Europese subsidies binnen de Provinciale staten.
 • Experimenteren met gebieds- en burgerberaden.
 • Ontwikkelen van een interactief burgerinfoplatform.
 • Een generatietoets als vast onderdeel van beleids- en investeringskeuzes.
 • Onderzoek naar toegenomen aantal bestuurslagen en toevoegen van Europa als permanente verdieping in 'het Huis van Thorbecke.'

👉 Noord-Holland, leefbaar en sociaal

Het sociale fundament moet vooropstaan, zeker wanneer een mogelijke recessie ons tot lastige keuzes dwingt. Zo blijft Noord-Holland een provincie van sociale, sterke en inclusieve gemeenschappen. Daarnaast moet de provincie inzetten op een gezonde leefomgeving. Een gezonde omgeving leidt tot een gezonde bevolking en een gezonde bevolking zal minder zorgvraag hebben.

Waar zetten wij op in?

 • Ieder kind heeft recht op onderwijs over de digitale vaardigheden van de 21ste eeuw, aangeboden door een bibliotheek, school of maakplaats.
 • Een vitale culturele leefomgeving scheppen door cultuuraanbod diverser te maken en subsidies gerichter in te zetten.
 • De provincie moet zichtbaar controle en toezicht houden op de uitvoering van gekozen overheidsbeleid op lokaal niveau.

👉 Toekomst. Made in Europe

We geloven in transformatie van binnenuit, gevoed door inspiratie van buitenaf. Daarom zetten we in op bestuurlijke vernieuwing en halen we de beste ideeën die zich al bewezen hebben in andere Europese regio’s naar Noord-Holland.

Waar zetten wij op in?

 • Een netwerk van fietssnelwegen zoals in Denemarken.
 • Een kennishub op het gebied van duurzaam transport en toekomstbestendige mobiliteit zoals in Wageningen, Delft en Eindhoven.
 • Burgerberaden zoals het permanente burgerparlement in Oost-België.
 • Slimmere busverbindingen zoals het Bus Rapid Transitsysteem in Rouen, Frankrijk.